TÜRKAN TURGUT ARIKAN

 • 1930 yılında Aydın-Köşk'te doğmuşum,
 • İlk, orta ve lise öğrenimini çeşitli kent ve kasabalarda tamamlayan,
 • Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'nu, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nü bitiren, Amerika'da Oklahoma State University'de İşletme yönetimi alanında master derecesi alan İ.Ü. İşletme Fakültesinde doktorasını, İ.Ü. İktisat Fakültesinde doçentliğini tamamlayan,
 • Amerika, İngiltere, Almanya ve Avusturya'da yönetim alanında çok sayıda uzun ve kısa süreli uluslararası programlara katılan,
 • Özel sektör sanayi işletmelerinde 18 yılı aşkın "muhasebe ve finansman yöneticisi" olarak, İ.Ü. İşletme ve İktisat Fakültelerinde 10 yıl asistan ve öğretim üyesi olarak çalışan, ayrıca Uludağ Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında 7 yıl misafir öğretim üyesi olarak çeşitli dersleri yöneten,
 • 1983-1987 döneminde Edirne Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan,
 • Daha sonra 3 yıl İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde vak'a yöntemiyle "finans" dersini, yöneten, ayrıca 6 yıl özel sektör yöneticilerine " işletme finansı", "maliyet muhasebesi", "yönetim muhasebesi" ve diğer işletme konularında seminer düzenleyen,
 • İstasyon Sanatevi'nde 3,5 yıl rahmetli değerli Prof. Sabri Berkel'in atölyesinde, 1988'den sonra da sanatkar ve araştırmacı ressam Orhan Taylan'ın atölyesinde 2 yıl çalışan,
 • Özetle, yolun yarısından sonra yüksek öğrenimini tamamlayan, kırkında fortran programını zar-zor öğrenen, ellisinde resim öğrenimine girişen, altmışında machintosh'u severek kullanan, yetmişinden sonra dizüstü bilgisayar ve windows'a eğilen, internette bütün dünyayı dolaşan, Türkiye'yi tanıtıcı slaytlar, videolar, fotoğraflar hazırlayıp yayınlayan,
 • Yayınlanmış 8 kitabı, 60'ı aşkın bilimsel makalesi, çok sayıda araştırması ve bildirisi, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, işletme alanında 4 kitap çevirisi bulunan, bugüne dek 6 sergi açan, halen 7.ci sergisine hazırlanan,
 • Herkesin inancına saygılı, kendi inandığı dini ve diğer dinleri doğru olarak öğrenmek için konunun uzmanı bilim insanlarının dini yayınlarını, Kur'an meallerini ve tefsirlerini sürekli okuyan, bir Müslüman olarak inandığı dinin vecibelerini olabildiğince yerine getirmeye çalışan, Mustafa Kemal Atatürk ve kadrosuna hayran laik bir insanım.