KonuKuruluşYılSayfa
Siyasal partilerin ve parlamento üyelerinin finansal denetimi TURMOB, Ekonominin denetimi konferansı 1997 25
Hava kirliliğinin ekonomik sonuçları - İşletmelerin bu alandaki sorumlulukları, muhasebe ve örgütleme sorunları (Bildiri) İTÜ, Kentlerin hava kirliliği sempozyumu ve sergisi 1978 28
Anonim şirketlerin kar dağıtım tablolarının düzenlenmesine ilişkin uygulama örnekleri (Bildiri) Bursa, İşletmelerde vergi sorunları ve çözüm yolları semineri 1978 10
Bileşik ürünlerin maliyetlerinin saptanması, yan ürünlerin ve artıkların değerlemesi (Bildiri) Bursa, İşletmelerde çeşitli maliyet sorunları ve çözüm yolları semineri 1978 10
İşletme yöneticilerinin bilgi ihtiyaçlarının karşılanması-sorumluluk raporları (Bildiri) TMUD, XII. Türkiye muhasebe kongresi 1975 87
THY personeli sosyal yardım vakfı için muhasebe hesap planı ve hesapların açıklamaları (Bir kişiyle ortak çalışma) İ.Ü. İşletme Fakültesi, AR-DA Araştırma bölümü 1975 32
Türk endüstri işletmelerinde ortalama finansal oranlar araştırması (Beş kişiyle ortak çalışma) İ.Ü. İşletme Fakültesi, Hizmete özel 1973 38
İşletme iktisadı enstitüsü 16. dönem işletmecilik ihtisas programı ile ilgili araştırma raporu (İki kişiyle ortak çalışma) İ.Ü. İşletme Fakültesi, Hizmete özel 1973 41