Yazının Orijinal AdıYazarlarıYayının Türkçe AdıÇevirmenleriYayıneviYılSayfa
Machiavelli on modern leadership Michael A.Leden Liderlik ve güç kullanımında Machiavelli Türkan Arıkan, Bir kişiyle ortak çeviri Literatür 2003 166
Jack Welch and the G.E.way Robert Slater Jack Welch ve General Electric'in yolu Türkan Arıkan, Saadet Özkal Literatür 2000 293
SPIN selling Neil Rackham Spin yöntemiyle satış Türkan Arıkan İdea 1998 208
Fundementals of corporate finance Richard A.Brealey, Stewart C.Myers, Alan J.Marcus İşletme finansının temelleri Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan, Hatice Doğukanlı Literatür 1997 746