Yayının AdıKuruluşYılSayfa
Atatürk'ün Türk kadını hakkındaki görüşlerinden bir demet TBMM 1984 55
Muhasebe teknik I Der Yayınları 1982 247
İşletmelerin ekonomik başarısını değerlendirme, ekonomik karlılık oranı, artık kar ve transfer fiyatları
(Doçentlik tezi-1980)
Teksir 1980 240
Araştırma geliştirme maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi
(Doçentlik kollokyum tebliği-1980)
İktisat Fakültesi 1982 15
İşletme içi kontrolda sorumluluk raporları (Doktora tezi-1975) AR-GÖN 1978 174
İşletmelerde nakit kontrolü AR-GÖN 1978 54
Yönetim kurulu için bir kontrol raporu örneği Sevk ve İdare Der.
Eko-Bil.
1976
1984
40
Muhasebe problemleri
Group influence on individual risk-taking and risk-taking behavior in different cultures (Master tezi) Teksir 1972 92